در لحظه تحویل سال چه اتفاقی رخ می دهد؟

به گزارش دیتاپد، تا به حال به این فکر نموده اید در لحظه تحویل سال که برای ما ایرانیان بسیار مهم است و همواره با دقت ثانیه آن را به خاطر داریم چه اتفاقی می افتد و معیار ما برای آغاز سال چیست؟ پاسخ این سوال در دنیای پر رمز و راز علم نجوم نهفته است.

در لحظه تحویل سال چه اتفاقی رخ می دهد؟

خبرنگاران| تا به حال به این فکر نموده اید در لحظه تحویل سال که برای ما ایرانیان بسیار مهم است و همواره با دقت ثانیه آن را به خاطر داریم چه اتفاقی می افتد و معیار ما برای آغاز سال چیست؟ پاسخ این سوال در دنیای پر رمز و راز علم نجوم نهفته است.

به گزارش خبرنگاران؛ می دانیم که کره زمین در حال گردش به دور خورشید است و هر سال یکبار خورشید را دور می زند، آن هم با سرعت باور نکردنی 30 کیلومتر بر ثانیه! در هنگام این گردش این طور به نظر می رسد که خورشید در میان ستارگان پس زمینه آسمان جا به جا شده و دایره ای را در طول یک سال می پیماید که به آن دایره البروج می گوییم و در واقع همان صفحه مداری زمین است.

از سوی دیگر زمین با سرعت 1600 کیلومتر بر ساعت در حال چرخش به دور خودش است. اما این محور گردش که مبنای دستگاه مختصات استوایی است بر صفحه مداری زمین عمود نیست و انحرافی 23.5 درجه ای با آن دارد. به همین دلیل صفحه استوای زمین هم بر دایره البروج یا همان صفحه مداری زمین منطبق نیست و فقط در دو نقطه یکدیگر را قطع می نمایند.

این عدم تطابق باعث این امر می شود که خورشید همواره بر روی استوای سماوی نبوده و فقط دو روز از سال از این نقطه عبور کند. ایرانیان باستان نقطه اعتدال بهاری یا نقطه ای که خورشید با عبور از آن از نیم کره جنوبی آسمان به نیمکره شمالی وارد و از آن پس طول روز ها از شب ها در نیمکره شمالی زمین طولانی تر می شود را مبدا تقویم خود قرار داده و جشن می گیرند. در این روز به دلیل واقع شدن خورشید بر روی استوای سماوی طول شب و روز در سراسر کره زمین یکسان می شود.

البته در اول پاییز هم اتفاق مشابهی رخ می دهد با این تفاوت که خورشید از نیمکره شمالی وارد نیمکره جنوبی آسمان میشود و طول روز ها برای نیمکره شمالی زمین کوتاه تر می شود.

در گذشته های دور نقطه اعتدال بهاری در صورت فلکی حمل قرار داشته و به همین دلیل به نقطه اول حمل معروف است. اما به علت حرکت تقدیمی زمین این نقطه جا به جا شده و هم اکنون در صورت فلکی حوت قرار گرفته است. شاید برایتان سوال شود که چرا لحظه تحویل سال هر سال یکسان نیست؟ علت این امر طول سال زمینی است. گردش زمین به دور خورشید دقیقا 365 روز نیست! بلکه برابر 365.25 روز است. این یک چهارم روز باعث میشود که هر سال لحظه تحویل سال چند ساعت جا به جا شده و هر 4 سال با اضافه کردن یک روز به یاری سال کبیسه این جا به جایی جبران می شود.

انواع حرکت های کره زمین

1. حرکت وضعی

حرکتی است که ما به دلیل چرخش زمین به دور محورش داریم. وقتی زمین در هر 24 ساعت یک بار به دور خود می چرخد، هرنقطه ای روی سطحش دایره ای را در فضا طی می نماید که شعاع این دایره برابر است با فاصله عمودی آن نقطه تا محور چرخش زمین. در دو قطب زمین این شعاع صفر و سرعت صفر و در استوا برابر با شعاع زمین است و بنابراین با سرعتی معادل 1600 کیلومتر بر ساعت می چرخد.

2. حرکت انتقالی زمین به دور خورشید

حرکت سالانه زمین به دور خورشید از غرب به شرق است. فاصله ای که زمین در مدت یک سال به دور خورشید که مقدار آن 365.2564 شبانه روز معادل 365 شبانه روز و 6 ساعت و 9 دقیقه و 10 ثانیه طی می نماید و حدود 942 میلیون کیلومتر می باشد، پس سرعت زمین در مدارش به دور خورشید، 107535 کیلومتر در ساعت و بیشتر از سرعت حرکت سطح زمین به دور خودش است. باز هم متوجه این سرعت نمی شویم، چون ما و زمین همزمان با این سرعت، حرکت می کنیم، اما اگر کسی روی سطح خورشید باشد، این سرعت را تشخیص می دهد.

3. حرکت تقدیمی

حرکتی است که به موجب خم بودن محور زمین نسبت به مدار خود ایجاد می شود و در نتیجهٔ کشش گرانشی خورشید، ماه و سیاره ها بر برآمدگی استوای زمین به وجود می آید. این جابجایی و تغییر محور دوران زمین را حرکت تقدیمی می نامند و هر 26 هزار سال یک بار یک دایره را در آسمان تکمیل می نماید. این حرکت به خاطر تاثیر برآیند نیرو های گرانشی وارد بر زمین است و تاثیری که از آن مشاهده می شود تغییر امتداد قطبین سماوی است. در حال حاضر محور چرخشی زمین تقریباً در امتداد ستاره قطبی است، ولی به دلیل این حرکت طی 26 هزار سال آینده جا به جا می شود.

4. حرکت پایکوبی محوری

وجود ماه به عنوان یک قمر طبیعی حرکات زمین را پیچیده می نماید، این حرکت تنها یک لرزش سینوسی در مدار زمین ایجاد می نماید؛ که دلیل این امر جاذبه و چرخش ماه به دور زمین است. مدار ماه نسبت به دائرهالبروج کج است؛ در نتیجه، صفحهٔ مداری آن دارای حرکت تقدیمی می باشد. یک چرخش، 18.6 سال طول می کشد و اختلالی با همین دوره تناوب در حرکت تقدیمی زمین ایجاد می نماید. این اثر، معروف به پایکوبی محوری، طول دائرهالبروجی را همراه با کجی دائرهالبروج تغییر می دهد. در اینجا محاسبات بسیار پیچیده تر است؛ اما خوشبختانه اختلالات ناشی از پایکوبی محوری نسبتاً کوچک می باشد؛ یعنی تنها کسری از یک دقیقه قوسی.

5. حرکت در کهکشان راه شیری

حرکت بعدی زمین در راه شیری میباشد، منظومه شمسی، شامل خورشید، سیاره ها و همه اجرامی که تحت تاثیر گرانش خورشید قرار دارند و از جمله زمین در حال حرکت در کهکشان راه شیری هستند. همانطوری که می دانید یک سیاه چاله عظیم و شگفت انگیز در مرکز کهکشان راه شیری قرار گرفته است که خورشید و سیاراتش و البته همه ستاره های دیگر کهکشان راه شیری، به دور آن می چرخند. خورشید ما و همه خانواده اش، با سرعت متوسط 220 کیلومتر در ثانیه هر 250 میلیون سال یک بار به دور آن می گردند، یعنی از 65 میلیون سال پیش که دایناسور ها از بین رفتند، کمی بیش از 1.4 یک دایره کامل را طی نموده ایم.

6. حرکت در خوشه کهکشانی

حرکت بعدی، حرکتی است که با زمین، خورشید و کهکشان راه شیری شریک هستیم. کهکشان ما یکی از 33 عضو گروه محلی کهکشان است که در حجمی از فضا به قطر 10 میلیون سال نوری پراکنده هستند. کلیه اعضای این گروه بدور مرکز ثقل آن که نقطه ای مابین کهکشان راه شیری و کهکشان آندرامدا است در حال گردش می باشند. کل گروه محلی با سرعت تقریبا 600 کیلومتر در ثانیه به سمت جایی در ابر خوشه سنبله در حرکت است و رفتن کهکشانی از انتهای خوشه ای به انتهای دیگر آن، 5 میلیارد سال طول می کشد.

7. حرکت انبساط کیهان

حرکت آخر، انبساط کیهان میباشد که همه اجرام کائنات آن را به نسبت نقطه بیگ بنگ (انفجار عظیم) شریک اند و آن تابش میکروویو زمینه کیهانی است. به نظر می رسد که همه ما، از جمله کهکشان راه شیری با سرعت انبساط باور نکردنی که توسط ماهواره پلانک محاسبه شده با سرعت 67.15 میلیون پارسک در ثانیه در حال حرکت ایم. انبساط کیهان فقط در مقیاس های عظیم قابل تشخیص است و در خوشه ها و کهکشان های نزدیک به هم تاثیر چندانی روی حرکت و ادغام کهکشان ها نخواهد داشت.

انبساط کیهان به معنی افزایش فاصلهٔ متریک بین اجسام دنیا با گذشت زمان است. این انبساط درونی است، یعنی به فاصلهٔ نسبی بین اجزای دنیا برمی شود، و به معنی حرکت اجسام به سمت فضای بیرون نیست. انبساط دنیا از ویژگی های مهم کیهان شناسی نظریه بیگ بنگ است و ریاضیات آن با متریک FLRW و نظریه میدان اسکالر برای شرح فرم شتابدار آن توصیف می شود. بخشی از این انبساط به خاطر اثر اینرسی است که دنیا در گذشته منبسط شده است، و بخش دیگر به خاطر نیروی رانش ناشناخته ای است که شاید از یک ثابت کیهان شناسی یا انرژی تاریک آمده باشد. انبساط دنیا به سرعت های بالاتر از سرعت نور می انجامد که برای تازه واردان گمراه نماینده است.

منبع: فرادید
انتشار: 10 اردیبهشت 1400 بروزرسانی: 10 اردیبهشت 1400 گردآورنده: datapad.ir شناسه مطلب: 1734

به "در لحظه تحویل سال چه اتفاقی رخ می دهد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "در لحظه تحویل سال چه اتفاقی رخ می دهد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید